Korzystanie z materiałów i produktów wysokiej jakości pozwoliło na możliwość budowy dróg odpornych na eksploatację i trudne warunki atmosferyczne. Jaka jest więc teraz jakość polskich dróg w porównaniu do dróg…

Według oficjalnych danych, publikowanych przez organy rządowe, stan infrastruktury drogowej w Polsce z roku na rok jest coraz lepszy. Problem z informacjami udzielanymi przez odpowiednie ministerstwa jest jednak taki, że…