Dzisiejszy świat automatyką stoi. Niektórym może się, co prawda, wydawać, że automatyzacja i robotyzacja to dopiero odległa pieśń przyszłości. Coś, o czym się może i słyszy, ale niekoniecznie w ramach…

W polemikach naukowych często występują dowody potwierdzające pewnego typu obawy o przyszłą perspektywę pracy w większości krajów. O ile dziś może to nie stanowić jeszcze problemu, o tyle za paręnaście…