Kwestia lokowania małego kapitału
Biznes i finanse

Kwestia lokowania małego kapitału

Większość Polaków według sondaży nie ma prawie żadnych większych oszczędności. Jest to błąd. Jednak dysponując mniejszym lub większym kapitałem, warto szukać sposobów na jego pomnożenie. To szczególnie ważne w okresie, gdy kończy się deflacja i realna wartość pieniądza spada, choć prawie niezauważalnie.

Nie każdy dysponuje odpowiednią wiedzą finansową, dlatego mniej doświadczonym poleca się na początek najbardziej bezpieczne formy inwestowania. Jedną z nich są obligacje skarbowe. Pod względem bezpieczeństwa nie mają sobie równych. Kraje bardzo rzadko bankrutują, a jeśli już nawet, to na wiele miesięcy przed tym media informują o kondycji finansów publicznych. Zdecydowanie nie ma bezpieczniejszego sposobu inwestycji.

Oczywiście, coś za coś – obligacje skarbowe są dość nisko oprocentowane, a tylko długoterminowe są indeksowane inflacją. To dobry instrument na „przechowanie” pieniędzy oraz na okresy deflacji, kiedy stopy procentowe ą utrzymywane na niskim poziomie, a banki idąc za tym, utrzymują oprocentowanie lokat blisko dna. Odsetki od obligacji są w zależności od woli posiadacza kumulowane na tzw. rachunku rejestrowym, który w tym celu się zakłada, bądź przesyłane co kwartał na konto bankowe.

Druga forma inwestycji to lokaty. Są również bardzo bezpieczne, bo nawet w sytuacji upadłości banku lokaty do wysokości 100 000 euro są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Poza tym posiadacze depozytów w takim przypadku mają pierwszeństwo przed akcjonariuszami, tak więc posiadanie akcji banku, który upada zwykle kończy się częściową lub całkowitą stratą kapitału. Oprocentowanie lokat zależy od wielkości akcji kredytowej, prowadzonej przez bank, a więc wpływają na nie zmiany stóp procentowych, skłonność klientów biznesowych banku do inwestowania, a co za tym idzie – brania kredytów, czy polityka gospodarcza rządu. Miarodajnym wskaźnikiem dla cen akcji i lokat jest wskaźnik inwestycji w budownictwie, podawany kwartalnie.

Wspomniane już akcje to coraz bardziej popularna forma inwestycji. Wpływa na to znacznie większa przejrzystość od instrumentów pochodnych, czyli opcji i kontraktów terminowych, oraz od rynku Forex. Odsetek inwestorów, którzy notują straty jest wyższy na Forexie niż na rynku akcji. Akcje można zakupić od spółek notowanych na giełdzie w Warszawie, i wówczas należy posiadać rachunek maklerski, oferowany przez każdy dom maklerski.

Można też kupować akcje od firm spoza giełdy i wówczas otrzymuje się je „na papierze” po zakończeniu emisji czy bezpośrednio od sprzedającego. W tym drugim przypadku warto wiedzieć, że takie akcje można sprzedać obecnie tylko poprzez akt notarialny, a więc z opłatą taksy dla notariusza. Poza tym czasem problemem może być znalezienie kupca, bo nie istnieje jednolity rynek, taki jak rynek główny i NewConnect dla akcji czy Catalyst dla obligacji komercyjnych, na którym można by sprzedać akcje pozagiełdowe. Pozostaje klasyczna forma ogłaszania się na różnych forach, grupach i portalach finansowych. Tego typu akcje zwykle nabywa się w dłuższej perspektywie. Spółki pozagiełdowe mniej chętnie przeznaczają też zysk na dywidendę.

Konsorcjum Finansowe świadczy między innymi usługi pożyczki pod zastaw nieruchomości Warszawa oraz pożyczki pod zastaw działek.

Post Comment