Stan infrastruktury drogowej w Polsce
Budownictwo

Stan infrastruktury drogowej w Polsce

Według oficjalnych danych, publikowanych przez organy rządowe, stan infrastruktury drogowej w Polsce z roku na rok jest coraz lepszy. Problem z informacjami udzielanymi przez odpowiednie ministerstwa jest jednak taki, że nie oddają one obrazu sytuacji jeżeli chodzi o stan polskich dróg w całej jego złożoności. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej.

Autostrady oraz drogi szybkiego ruchu

Nie jest tajemnicą, że budowa kolejnych odcinków autostrad oraz dróg szybkiego ruchu stanowi jeden z głównych priorytetów dla wszystkich kolejnych ekip rządowych. Jeżeli spojrzeć na sytuację na przestrzeni ostatnich lat, to rzeczywiście trudno jest nie dostrzec znaczącego postępu, jaki dokonał się w tym aspekcie. Autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest coraz więcej, dzięki czemu już na chwilę obecną dojazd na przykład z Gdańska do Warszawy lub z Warszawy co Krakowa nie nastręcza kierowcom większych trudności, co stanowi ogromny progres w porównaniu ze stanem rzeczy, jaki miał miejsce jeszcze dekadę temu. Kolejne odcinki dróg szybkiego ruchu oraz autostrad są finansowane częściowo ze środków Ministerstwa Infrastruktury, a częściowo z funduszy unijnych, dzięki czemu pula środków na inwestycje w zakresie rozbudowy sieci dróg jest naprawdę pokaźna. W planach władz rządowych znajduje się oddanie do użytku kolejnych odcinków dróg szybkiego ruchu oraz autostrad i jak na razie wszystko przemawia za tym, że owe plany dojdą do realizacji.

Idealne drogi powstają dzięki http://www.czd.com.pl

Jednak pomimo niewątpliwego rozwoju infrastruktury drogowej, z jakim mamy do czynienia w Polsce, pod względem ilości autostrad nasz kraj nadal prezentuje się znacznie gorzej, niż zdecydowana większość państw Europy Zachodniej, w przypadku których łączna długość autostrad oraz dróg szybkiego ruchu nierzadko jest wielokrotnie większa, niż w Polsce.

Drogi lokalne

Zupełnie inaczej przedstawia się jednak sytuacja jeżeli chodzi o drogi lokalne. O ile w przypadku na przykład autostrad komfort jazdy jest zauważalnie wyższy, niż kilka lat temu, o tyle użytkownicy dróg lokalnych nadal są narażeni na liczne niedogodności, takie jak na przykład liczne dziury w nawierzchni. Samorządy przeważnie nie posiadają odpowiedniej ilości środków do tego, aby dokonać całkowitej przebudowy dróg lokalnych, zaś środki doraźne, takie jak łatanie dziur, okazują się wysoce nieskuteczne. Z punktu widzenia ekologicznego istotnym problemem jest częste w realiach polskiej prowincji wypełnianie dziur w drogach gruzem azbestowym, pochodzącym z demontażu dachów z azbestu, co stwarza istotne zagrożenie zdrowotne przede wszystkim dla tych użytkowników lokalnej infrastruktury drogowej, którzy korzystają na przykład z rowerów lub biegają lub spacerują pieszo(odległości pomiędzy poszczególnymi wsiami bardzo często wynoszą 2 lub 3 kilometry, dlatego piesze wędrówki mieszkańców z jednej wsi do drugiej nie należą do rzadkości.

Post Comment